Researcher Database

Sugai Kenta
Graduate School of Humanities and Human Sciences Division of Humanities Department of Linguistics
Associate Professor

Researcher Profile and Settings

Affiliation

 • Graduate School of Humanities and Human Sciences Division of Humanities Department of Linguistics

Job Title

 • Associate Professor

J-Global ID

Research Interests

 • 社会言語学   Language Contact   ブルガリア語   ロシア語   Slavic Linguistics   

Research Areas

 • Humanities & social sciences / Linguistics

Academic & Professional Experience

 • 2019/08 - Today Tokyo University of Foreign Studies
 • 2019/04 - Today Hokkaido University Faculty of Humanities and Human Sciences Associate Professor
 • 2017/04 - Today 外務省研修所 非常勤講師
 • 2018/04 - 2019/03 University of Tsukuba Faculty of Humanities and Social Sciences Assistant Professor
 • 2014/04 - 2019/03 Maebashi Kyoai Gakuen College
 • 2018/10 - 2019/02 東京ロシア語学院 非常勤講師
 • 2016/10 - 2019/02 Tokyo University of Foreign Studies
 • 2017/10 - 2018/03 University of Tsukuba Faculty of Humanities and Social Sciences Researcher
 • 2013/04 - 2014/07 Tokyo University of Foreign Studies

Education

 • 2011/04 - 2017/09  東京外国語大学総合国際学研究科博士後期課程言語文化専攻
 • 2014/10 - 2016/09  Sofia University "St. Kliment Ohridski"
 • 2009/04 - 2011/03  東京外国語大学総合国際学研究科博士前期課程言語文化専攻
 • 2005/04 - 2009/03  Tokyo University of Foreign Studies  Faculty of Foreign Studies

Research Activities

Published Papers

 • Kenta Sugai
  Збiрник наукових статей "Мова. Свiдомiсть. Концепт" Випуск 11 59 - 64 2021/04
 • Kenta Sugai
  Bulletin of the Faculty of Humanities and Human Sciences, Hokkaido University (163) 45 - 76 2021/03
 • On Some Syntactic Features in the Bulgarian Dialect of Parcani, Moldova
  Kenta Sugai
  Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (22) 277 - 284 2020/03 [Refereed][Not invited]
 • Areal Diffusion of Clitic Doubling of Objects: A Case Study of Bulgarian Moesian Dialects
  Kenta Sugai
  Slavia Iaponica 22 247 - 267 2019/04 [Refereed][Not invited]
 • On Clitic Doubling Constructions in the Bulgarian Dialect of Parkany, Moldova
  Kenta Sugai
  Стереотипът в славянските езици, литератури и култури (Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, София, 26-28 април 2018 г.) Том I, Езикознание 1 543 - 551 2019 [Refereed][Not invited]
 • 多言語社会における言語接触―モルドバ共和国・パルカヌィ村のブルガリア語方言を例に―
  菅井,健太
  Research on humanities and social sciences corresponding to "people beyond country borders" as seen from Central Asia 65 - 71 2018/09 [Not refereed][Not invited]
 • Sugai,Kenta
  Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) Association of Slavists (POLYSLAV) 272 - 281 2018/08 [Refereed][Not invited]
 • Sugai,Kenta
  Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Tom 36, Br.1 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1 49 - 58 2017 [Refereed][Not invited]
 • Към въпроса за постпозитивните определения в гребенския преселнически говор в Румъния (On the problem of postpositive modifiers in the Greben dialect in Romania)
  菅井 健太
  Професор Иван Кочев - Живот, отдаден на езикознанието, Юбилеен сборник 108 - 113 2016 [Not refereed][Not invited]
 • Sugai Kenta
  Slavic almanac 2016 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Вып.3-4 344 - 354 2016 [Refereed][Not invited]
 • ロシア語の代名詞重複の構造について―ブルガリア語との対照の観点から―
  菅井,健太
  ロシア語研究 (25) 27 - 42 2015 [Refereed][Not invited]
 • Sugai,Kenta
  Българска реч Софийски университет "Св. Климент Охридски" XXI (2) 102 - 109 2015 [Refereed][Not invited]
 • Удвояване на допълнението в българския говор на с. Брънещ (Clitic Doubling of Objects in the Bulgarian dialect of Branesti)
  菅井 健太
  Проблеми на социолингвистиката (Sociolinguistics Issues) XI 115 - 120 2014 [Not refereed][Not invited]
 • Към въпроса за удвояването на прякото допълнение в българския говор в Румъния (Анализ в съпоставка с румънския език)
  Sugai,Kenta
  Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1 94 - 102 2014 [Refereed][Not invited]
 • ブルガリア語北東方言における人称代名詞クリティック形について―ブラネシュティ村、ヴァリャ・ドラグルイ村の方言を例に―
  菅井,健太
  スラブ文化研究 東京外国語大学ロシア語研究室 (12) 34 - 52 2014 [Refereed][Not invited]
 • ロシア語における「代名詞重複」について
  菅井,健太
  ロシア語研究 ロシア語研究会木二会 (23) 43 - 63 2014 [Refereed][Not invited]
 • ブルガリア語方言における目的語の接語重複と前置詞ПЪについて―ルーマニア・ブラネシュティ村の方言を例に―
  菅井,健太
  スラヴ学論集 日本スラヴ学研究会 (17) 129 - 150 2014 [Refereed][Not invited]
 • 古ロシア語における人称代名詞対格形の語順について―オストロミール福音書を対象に―
  菅井,健太
  科学研究費補助金研究成果報告書『古代ロシア文語成立の萌芽期におけるブルガリア写本テクストの影響について』 155 - 170 2014 [Not refereed][Not invited]
 • ロシア語の「性質構文」の代名詞重複についての一考察―文法化の観点から―
  菅井,健太
  ロシア語学と言語教育 神奈川大学 4 109 - 124 2014 [Not refereed][Not invited]
 • ブルガリア語及びマケドニア語における目的語の接語重複について―標準語と方言、文法化の観点から―
  菅井,健太
  スラヴィアーナ 日本スラヴ人文学会 (5(27)) 47 - 68 2013 [Refereed][Not invited]
 • ブルガリア語における“先取り式”接語重複について
  菅井,健太
  スラヴィアーナ 日本スラヴ人文学会 (4(26)) 11 - 33 2012 [Refereed][Not invited]
 • ブルガリア語方言における定語の語順に関する一考察
  菅井,健太
  スラブ文化研究 東京外国語大学ロシア語研究室 (11) 98 - 135 2012 [Refereed][Not invited]
 • ルーマニア語における目的語の接語重複と文法化―ブルガリア語との対照から―
  菅井,健太
  ロマンス語研究 日本ロマンス語学会 (45) 65 - 74 2012 [Refereed][Not invited]
 • Удвояване на допълнението и фокусът в българския език
  Sugai,Kenta
  Време и история на славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Единадесетите славистични четения 19-21 април 2012 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Том 1 55 - 65 2012 [Refereed][Not invited]

Books etc

 • ゼロから話せるブルガリア語
  菅井健太 (Single work)
  三修社 2020/10 (ISBN: 9784384059830)
 • 日本人が知りたいロシア人の当たり前 ロシア語リーディング
  加藤栄一監修, 光井明日香, 菅井健太, ミソチコ・グリゴリー, サブリナ・エレオノーラ著 (Joint work)
  三修社 2019/09 (ISBN: 9784384058963) 223
 • 筑波大学 大学の世界展開力強化事業 ロシア語圏諸国を対象とした産業界で活躍できるマルチリンガル人材育成プログラム 2017年成果報告書
  臼山, 利信, Tsygalnitsky, Elena, 菅井健太 (Editor)
  筑波大学 大学の世界展開力強化事業 ロシア語圏諸国を対象とした産業界で活躍できるマルチリンガル人材育成プログラム 2018/02
 • 発表報告書
  臼山利信, Elena, Tsygalnitsky, 菅井健太 (Editor持続可能社会と日本語教育―長期的なビジョンに立った大学の日本語教育を考える)
  筑波大学・大学の世界展開力強化事業(ロシア)ロシア語圏諸国を対象とした産業界で活躍できるマルチリンガル人材育成プログラム(Ge-NIS)プログラム 2017/12
 • 新ロシア語読本―古典文学からレシピまで
  渡辺克義, 小川暁道, 恩田義徳, 菅井, 健太 (Contributor)
  東洋書店 2015/03 (ISBN: 9784864592079)
 • まずはこれだけルーマニア語
  鈴木信吾, 菅井, 健太 (Contributor)
  2014/07 (ISBN: 9784877317072)

Conference Activities & Talks

 • Kenta Sugai
  XXIV Annual Scientific Conference of the Association of Slavists POLYSLAV  2020/09  Zoom  Association of Slavists POLYSLAV
 • On the Problems of Bulgarian Language Teaching in Japan with regard to Grammar Terminology: Comparative Analysis of Learning Materials of Bulgarian Language for Japanese Native Speakers  [Invited]
  Sugai, Kenta
  Japan and the European Southeast - Over a Hundred Years of Political, Economic, Cultural and Academic Interactions  2019/11
 • Sugai Kenta
  Mniejszości na Bałkanach Wschodnich - język i kultura  2019/10  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Poland  Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
 • Sugai Kenta
  Polyslav XXIII  2019/09  South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria  Association of Slavists POLYSLAV
 • モルドバにおけるブルガリア系マイノリティの言語に関する一考察―ロシア語との言語接触の観点から―  [Not invited]
  菅井 健太
  日本ロシア文学会北海道支部会  2019/07  Hokkai-Gakuen University, Sapporo, Japan
 • Subject Pronoun Doubling in Bulgarian Spoken Language: Canonical or Dislocated? From Structural and Functional Perspective  [Not invited]
  Sugai Kenta
  The 10th East Asian Conference on Slavic Eurasian Studies  2019/06  University of Tokyo, Japan
 • 多言語社会における言語接触―モルドバ共和国・パルカヌィ村のブルガリア語方言を例に―  [Not invited]
  菅井,健太
  Tsukuba Global Science Week 2018「中央アジアから見る『人の動き』に対応する人文研究」  2018/09  日本 つくば市
 • On some syntactic features in the Bulgarian dialect of Parkany, Moldova  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Polyslav XXII  2018/09  Poland Lodz  Association of Slavists POLYSLAV
 • ブルガリア語方言話者を訪ねて  [Invited]
  菅井,健太
  日本スラヴ学研究会/シンポジウム「中東欧のフィールドから/を考える」  2018/06
 • ブルガリア語方言における対格標識ПЪをめぐって  [Not invited]
  菅井,健太
  日本ロシア文学会関東支部春季研究発表会  2018/06
 • За руските елементи в българския говор в с. Паркани, Молдова  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Четиринадесети международни славистични четения  2018/04  ブルガリア ソフィア  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • バルカンにおける言語接触と変化―ドナウ川をわたったブルガリア人移民の言葉を中心に―  [Not invited]
  菅井,健太
  ワークショップ「バルカン地域研究の新展開―民族文化の越境・接触・変化をめぐる多角的研究を目指して」  2018/02  日本 東京
 • On Contact-induced Grammaticalization of the Clitic Doubling Construction: A Case of the Bulgarian Northeastern Dialect in Romania  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Polyslav XXI  2017/09  セルビア ノヴィサド  Association of Slavists POLYSLAV
 • ブルガリア語北東方言における接語重複の文法化をめぐって  [Not invited]
  菅井,健太
  2017年度鈴川・中村奨励研究員セミナー  2017/09  日本 札幌  北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター
 • Clitic Doubling in the Bulgarian Dialects: From the Typological Perspective  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  2017年度日本スラヴ学研究会研究発表会/パネルディスカッション  2017/03  日本 東京  日本スラヴ学研究会
 • Удвояване на допълнението и граматикализация в светлината на ареална лингвистика  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Международна научна конференция: Езици, култури, комуникации  2016/06  ブルガリア ヴェリコ・タルノヴォ  Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Филологически факултет
 • Структура удвоения дополнения по модели левой дислокации в болгарском переселенческом диалекте в Румынии  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Молодежная научная конференция в рамках Дней славянской письменности и культуры "Славянский мир: общность и многообразие"  2016/05  ロシア モスクワ  Институт славяноведения, РАН
 • Сравнительный анализ структуры удвоения глагольных аргументов в русском и болгарском языках  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  III Международный научный симпозиум "Славянские языки и культуры в современном мире"  2016/05  ロシア モスクワ  Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
 • Структура и прагматична функция на удвояването в гребенския преселнически говор  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Тринадесети меджународни славистични четения  2016/04  ブルガリア ソフィア  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • ブルガリア語ブラネシュティ方言における補語の接語重複(clitic doubling)の構造と機能をめぐって  [Not invited]
  菅井,健太
  バルト・スラヴコロキウム研究会  2015/12  日本 東京  バルト・スラヴコロキウム研究会
 • ブルガリア語グレーベン方言のクリティック・ダブリング―言語接触と言語変化―  [Not invited]
  菅井,健太
  ロシア語研究会木二会定例会  2015/09  日本 東京  ロシア語研究会木二会
 • Clitic Doubling of Objects in the Northeastern Bulgarian Dialect in Romania  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  The IX World Congress of ICCEES in Makuhari, Japan  2015/08  日本 幕張  国際中欧東欧研究協議会(ICCEES)
 • К вопросу о предлоге ПЭ в одном из северо-восточных болгарских говоров на территории Румынии  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Second Bosnian-Herzegovinian Congress in Slavic Studies  2015/05  ボスニア・ヘルツェゴヴィナ サラエボ  サラエボ大学
 • За някои морфологични и синтактични особености в гребенския преселнически говор в Румъния  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Национална научна конференция по случай 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев "Българският език - балкански, славянски, европейски"  2015/04  ブルガリア ソフィア  Институт за български език, БАН
 • За някои специфични характеристики на местоименните клитики в гребенския говор в Румъния  [Not invited]
  菅井,健太
  International Philological Forum for BA, MA and PhD Students  2014/11  ブルガリア ソフィア  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Към въпроса за удвояването на прякото допълнение в българския говор в Румъния (Анализ в съпоставка с румънския език)  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Дванадесети международни славистични четения  2014/05  ブルガリア ソフィア  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • バルカン・スラヴ語における目的語の接語重複―規範と地域方言レベルでの実態―  [Not invited]
  菅井,健太
  日本スラヴ人文学会第5回大会シンポジウム「言語の規範と記述」  2013/07  日本 東京  日本スラヴ人文学会
 • ブルガリア語方言における目的語の接語重複と前置詞PĂについて―ルーマニア・ブラネシュティ村の方言を例に―  [Not invited]
  菅井,健太
  2012年度日本スラヴ学研究会研究発表会  2013/03  日本 東京  日本スラヴ学研究会
 • ロシア語における“代名詞重複”について  [Not invited]
  菅井,健太
  ロシア語研究会木二会定例会  2013/02  日本 東京  ロシア語研究会木二会
 • Удвояване на допълнението в българския говор на с. Брънещ  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Единадесета международна конференция "Езикът във времето и пространството", посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д-р Стойко Стойков  2012/10  ブルガリア ソフィア  INSOLISO (International Sociolinguistic Society in Sofia)
 • ブルガリア語における“先取り式”接語重複の統語論的問題に寄せて  [Not invited]
  菅井,健太
  日本スラヴ人文学会第4回大会  2012/07  日本 東京  日本スラヴ人文学会
 • Удвояване на допълнението и фокусът в българския език  [Not invited]
  Sugai,Kenta
  Единадесети национални славистични четения  2012/04  ブルガリア ソフィア  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • ブルガリア語における目的語の接語重複と文法化  [Not invited]
  菅井,健太
  日本西スラヴ学研究会研究発表会  2011/06  日本 東京  日本西スラヴ学研究会
 • ブルガリア語における目的語の接語重複と焦点化  [Not invited]
  菅井,健太
  日本ロシア文学会関東支部春季研究発表会  2011/06  日本 千葉  日本ロシア文学会
 • ルーマニア語における目的語の接語重複と文法化―ブルガリア語との対照から―  [Not invited]
  菅井,健太
  日本ロマンス語学会第49回大会  2011/06  日本 神戸  日本ロマンス語学会

MISC

 • Book Review (Ruselina Nicolova, Bulgarian Grammar (Translated from Bulgarian by Assoc. Prof. Dr. Christo Stamenov) (Berlin: Frank & Timme GmbH, Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2017), 714 pp.)
  Kenta Sugai  Acta Slavica Iaponica  40-  288  -290  2020/05  [Refereed][Not invited]
 • Negation, Adjectives and Compound Sentences of Adnominal Modification in Bulgarian
  Kenta Sugai, Maria Chalakova  Journal of the Institute of Language Research (Tokyo University of Foreign Studies)  (23)  145  -150  2019/07  [Not refereed][Not invited]
 • Field Research of Bulgarian Dialects in Romania
  Kenta Sugai  Slavia Iaponica  22-  152  -161  2019/04  [Not refereed][Invited]

Research Grants & Projects

 • 科学研究費助成事業:若手研究
  Date (from‐to) : 2019 -2021 
  Author : 菅井 健太
 • ブルガリア語北東方言における補語の接語重複―言語接触と文法化の観点からの分析―(ルーマニア・ブラネシュティ村の方言を中心に)
  北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター:2017年度鈴川・中村基金奨励研究員
  Date (from‐to) : 2017/08 -2017/09 
  Author : 菅井 健太
 • ルーマニアにおけるブルガリア語方言の目的語接語重複
  公益財団法人 経団連国際教育交流財団:日本人大学院生奨学金2014年度奨学生
  Date (from‐to) : 2014 -2016 
  Author : 菅井 健太

Educational Activities

Teaching Experience

 • 博士論文指導特殊演習
  開講年度 : 2019
  課程区分 : 博士後期課程
  開講学部 : 文学研究科
 • 博士論文指導特殊演習Ⅰ
  開講年度 : 2019
  課程区分 : 博士後期課程
  開講学部 : 文学院
 • 修士論文・特定課題指導特殊演習
  開講年度 : 2019
  課程区分 : 修士課程
  開講学部 : 文学研究科
 • 修士論文・特定課題指導特殊演習
  開講年度 : 2019
  課程区分 : 修士課程
  開講学部 : 文学院


Copyright © MEDIA FUSION Co.,Ltd. All rights reserved.